Het delen van kwetsbaarheid verbindt en geeft kracht. Intimidatie verlamt en verdeelt.
overweging bij seksuele intimidatie in het werk en wat er tegen te doen

De onthullingen die de afgelopen weken aan het licht zijn gekomen over seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag bij humanitaire organisaties en de UN, laten opnieuw zien dat de wereld ernstig behoefte heeft aan waarde-gedreven integer krachtig leiderschap.  Ik zou het zelfs vrouwelijk leiderschap willen noemen. Niet perse door vrouwen, hoewel dat het meest voor de hand ligt, maar zeker wel met vrouwelijke kwaliteit.

Leiderschap dat niet focust op het kwantitatieve resultaat als doel, maar op het kwalitatieve, waarbij de cijfers een middel zijn. Iedere organisatie is ontstaan uit een visie gebaseerd op waarden, en bij humanitaire organisaties is dat om de wereld een beetje beter te maken voor een bepaalde –vaak kwetsbare- groep mensen. Maar soms raken medewerkers losgezongen van die waarden. In de waan van de dag, de crisis van het moment, de druk van de donoren en deadlines, het externe en interne politieke geharrewar vergeten mensen uiteindelijk de waarden waarop de organisatie gestoeld is. We belijden het nog met de mond, maar niet meer in gedrag.

Waarden geven richting om onder druk de juiste dingen te doen en foute dingen te laten. De kwetsbaarheid die medewerkers ervaren door pijn, onmacht en twijfel zijn belangrijk om deze waarden te versterken. Maar kwetsbaarheid klinkt donker, moeilijk en onzeker en daar hebben we nou net even geen zin in. Dus proberen we haar te verdringen, te doen alsof het er niet is, en sluiten we ons gevoel af. Maar daarmee sluiten we ons ook af van de verbinding met andere mensen. Verdringen gebeurt in het ergste geval door vechten, drinken, seks feesten, drugs of alles tegelijk. Wat we vergeten is dat we gevoel en onszelf niet selectief kunnen afsluiten. Door afsluiten verliezen we sensitiviteit op alle vlakken en komen er hardheid, intimiderend gedrag en meer vormen van afreageren op anderen voor in de plaats.

Het delen van onze kwetsbaarheid vergt moed en kracht. En het blijkt een voorwaarde te zijn voor verbinding, innovatie en nieuwe ontdekkingen. Het maakt mensen die het doen sterker.

Vrouwen zijn meer geneigd dan mannen om hun kwetsbaarheid te delen. Het delen van kwetsbaarheid is voor hen een uitnodiging om oprechte ervaringen te delen, verschillende menselijke perspectieven te onderzoeken, en samen op zoek te gaan naar verbeteringen. Vrouwen kunnen van daaruit een rol in het leiderschap van organisaties spelen. Samen met anderen kunnen ze daarmee een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het weefsel van waarden en verbindingen in de organisatie, deze weer oprechter en integerder maken, zodat het vertrouwen terugkomt.

 

 

 

Share This