Netwerk en partners

IMO consultants in de verschillende landen kennen veel mensen die zich betrokken voelen bij de impuls van horizontaal leiderschap en daar graag meer van willen weten. Dit kunnen klantrelaties zijn maar ook mensen die geinteresseerd zijn uit verschillende motieven. Daarom organiseren wij jaarlijks IMO netwerk dagen en zijn we min of meer actief op enkele sociale media. Deze laatste zijn op deze website ook te vinden. Sluit je aan bij het IMO netwerk en deel de inspirerende verhalen die hier verteld worden. 

Veel mensen en organisaties in de wereld delen dezelfde vraagstukken, gebaseerd op vergelijkbare waarden: Hoe zorgen we voor een betere en meer humane samenleving? Bij IMO denken we dan aan horizontaal leiderschap, waar anderen woorden en concepten van een zelfde strekking gebruiken. Om de creativiteit, de energie, de impact en de kennis te combineren en te versterken zoeken we partnerschap. Op deze website wordt dat zichtbaar.

IMO consultants zijn actief op diverse terreinen waar zij hun partners vinden. Zo werken IMO consultants vaak samen met andere consultants of trainers, zijn ze actief in het onderwijs, vinden ze aansluiting in de academische wereld van onderzoek, bevinden ze zich in het veld van familiebedrijven en waardegedreven organisaties, de antroposofische beweging, zorg, fincanciën, overheid. Hier staan referenties naar websites van partners. Bij samenwerking komen er ook aankondiging van activiteiten.

Vanaf oktober 2020 zijn IMO Nederland en de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen (BVS Schooladvies) partners van elkaar. Wij willen van elkaar leren, met elkaar samenwerken in opdrachten en nieuwe initiatieven nemen. 

In 2019 zijn IMO en Campus Landgoed Zonheuvel een partnerschap aangegaan. Wij werken binnen deze Campus actief mee aan Dialoogplein Nederland. Wij delen een zelfde hartstocht voor Samenwerking, Bezinning en Inspiratie, de waarden van stichting SBI.

IMO heeft een eigen netwerkomgeving.
Daarnaast is het ook te vinden op sociale media.
LinkedIn
Facebook
Twitter