OVER IMO

Het IMO is in 2005 opgericht door Adriaan Bekman als Instituut voor Mens- en Organisatieontwikkeling. Het wil gezien en erkend worden als een plaats waar organisatie-adviseurs een gemeenschap vormen die onderzoeken en ondernemen met elkaar verbinden. Het sturende principe is dat bij ontwikkeling en vernieuwing uiterlijke en innerlijke verandering niet zonder elkaar kunnen en dat de individuele levensloop en die van de organisatie elkaar beïnvloeden.

Er zijn in tien landen ruim vijftig IMO-adviseurs actief. Als zelfstandige ondernemers werken we individueel, doen we gezamenlijke projecten en zijn we internationaal georiënteerd. We begeleiden zij individuele mensen, teams en organisaties. Waar mogelijk stimuleren zij hierbij het horizontaal leiderschap en horizontaal organiseren als de sleutel voor betekenisvolle verandering.

Onze visie

In onze visie is de mens een meervoudig wezen, met een buiten- en een binnenkant, met een bijzondere biografie en een spirituele kern. Zo is ook ons beeld van de organisaties die mensen oprichten en in stand proberen te houden. Deze meervoudige aspecten zijn vaak niet in harmonie met elkaar en zo ontstaan vraagstukken. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen leiderschapskwaliteiten in huis hebben om met de vraagstukken die ze tegen komen om te gaan en om. 

Onze werkwijze

Wij ondersteunen mensen en organisaties om deze kwaliteiten bij zichzelf te ontdekken. Wij stimuleren ze om met anderen de dialoog aan te gaan om zo van elkaar als leiders te leren. En we leren om processen zo in te richten dat anderen, klanten en collega’s als waardevolle mensen voor elkaar zichtbaar worden. We voelen ons hierbij geen buitenstaander, maar metgezellen en mede-initiatiefnemer in de verandering.

Onze achtergrond

Alle organisatie adviseurs van IMO werken als zelfstandig ondernemer en hebben verschillende achtergronden. Bijvoorbeeld als directeur, leraar, coach, therapeut, ondernemer, HRM-adviseur of wetenschapper. Wat hen verbindt is dat ze bezield worden door een geest van vrijheid in denken, oordelen en doen.

Bekijk ook eens enkele van de onderstaande video’s of die van onze klanten (zie ook de internationale IMO website).

VIDEO’S

Helpen bij verandering
Leden van de IMO board, vertegenwoordigers van de verschillende landen waar IMO actief is, vertellen over hun motivatie: helpen om verandering mogelijk te maken (Engelstalig).
De IMO methodologie
Adriaan Bekman, oprichter van het IMO, vertelt over de drie kernbegrippen van de IMO methodologie. (Engelstalig)
Inspiratie
Enkele IMO collega’s vertellen over hun inspiratie om consultant in horizontaal leiderschap te zijn. (Engelstalig)
IMO Masterclass
Deelnemers aan de masterclass horizontaal leiderschap in Brazilië vertellen over hun ervaringen. (Engelse ondertiteling)
IMO Partners
Enkele partners uit het IMO netwerk in Brazilië vertellen over de betekenis van de IMO benadering voor hun ontwikkeling. (Nederlandse ondertiteling)
Video Producties: Alexandre Macedo

Heb je interesse in IMO? Kijk dan eens op deze pagina.