OVER IMO

Onze visie

Mensen willen hun impuls realiseren, samen met elkaar en met hun klant in wederzijds respect. Ze doen dat in het licht van het geheel en zij doen dat in een vrijheidsruimte, vanuit een persoonlijk initiatief en niet vanuit een dwingend concept. Als IMO collegae verbinden wij ons met de eindverantwoordelijke van een organisatie en werken samen met allen die een persoonlijke behoefte hebben en op zoek zijn naar de volgende ontwikkelstap van de organisatie.

Onze werkwijze

We werken op een horizontale wijze met warmte, beweging, zingevend. We delen onze liefde voor onze klant en zijn organisatie, we nemen initiatieven. Een volledige betrokkenheid en de wil mobiliseren is onze sterkte. We gaan uit van ontwikkelingspotentieel. We ontwikkelen niet alleen kennis maar we zijn ook deelgenoot in het ontwikkelingsproces van onze klant organisatie. We doen dit in verschillende landen en brengen daarbij een breed internationaal netwerk in.

Onze achtergrond

Onze achtergrond kunnen wij karakteriseren als: wij hebben ondernemende ervaringen, wij zijn mensgeoriënteerd en betrekken alle stakeholders, wij zijn een groep met verschillende specialismen die het geheel willen zien, wij nemen tijd voor reflectie en persoonlijke ontwikkeling. Onze waarneming is, dat mensen zich kunnen ontwikkelen als zij met een vraag leven.

VIDEO'S

Helpen bij verandering
Leden van de IMO board, vertegenwoordigers van de verschillende landen waar IMO actief is, vertellen over hun motivatie: helpen om verandering mogelijk te maken (Engelstalig).
De IMO methodologie
Adriaan Bekman, oprichter van het IMO, vertelt over de drie kernbegrippen van de IMO methodologie. (Engelstalig)
Inspiratie
Enkele IMO collega's vertellen over hun inspiratie om consultant in horizontaal leiderschap te zijn. (Engelstalig)
IMO Masterclass
Deelnemers aan de masterclass horizontaal leiderschap in Brazilië vertellen over hun ervaringen. (Engelse ondertiteling)
IMO Partners
Enkele partners uit het IMO netwerk in Brazilië vertellen over de betekenis van de IMO benadering voor hun ontwikkeling. (Nederlandse ondertiteling)
Video Producties: Alexandre Macedo

De missie van het Instituut IMO is verbonden met de mens en organisatie ontwikkelingimpuls van Bernard Lievegoed, een pionier op dit gebied.