Klanten

In vrijheid het goede doen voor anderen

Samen met onze klanten onderzoeken we hoe voor hun organisatie vraagstukken een zinvol proces kan worden ingericht. Wij zorgen voor een goed ritme van reflectie waarin effectieve stappen worden gezet die een nieuwe toekomst openen.

 

Video's hieronder geven een indruk wat onze klanten hierbij ervaren. Ook de klanten van onze klanten zijn positief.

IMO consultants zijn betrokken bij klantvraagstukken in verschillende landen. We zien dat onze benadering overal aanslaat waar bij eindverantwoordelijken het verlangen leeft om op een nieuwe, horizontale manier te organiseren en leiding te geven.

 

Zij hebben aandacht voor de ziel van hun organisatie.

Regelmatig verzamelen we informatie om te zien wie wereldwijd onze klanten zijn. In een grafiek wordt dit mooi weergegeven.

Brederocollege

Directeuren, leerkrachten en leerlingen van het Brederocollege geven een impressie van wat de IMO benadering betekent voor de ontwikkeling van hun organisatie en henzelf.

Mei 2017. Engelse ondertiteling.

Drie klanten

Drie verschillende klanten vertellen over de samenwerking met Adriaan Bekman. Ze brengen onder woorden wat horizontaal leiderschap inhoudt voor henzelf en hun organisatie. 

Mei 2017