KENNISKRING

Samen onderzoek doen naar horizontaal organiseren en leiderschap

De Kenniskring van de IMO Academy brengt mensen daadwerkelijk bij elkaar om samen onderzoek te doen. Het is bijzonder stimulerend om te vertellen over wat je gedaan hebt, waarbij aandachtige mede onderzoekers goed luisteren en tips kunnen geven. Vaak trek je ook met anderen op en leer je nieuwe mensen en organisaties kennen. 

Na vele jaren Kenniskring ervaring blijken de belangrijkste thema's leiderschap, gemeenschap en zingeving te zijn. 

Iedere deelnemer doet mee aan de Kenniskring met een eigen vraagstuk waar hij of zij mee aan de slag wil. We verdiepen ons daarbij in de IMO methodologie van het 'actie-onderzoek'. Daarmee brengen we zowel onszelf als anderen in beweging en reflecteren daarop.

Het individuele onderzoeksproces mondt uit in een passende publicatie.

We bestuderen het boek 'Horizontal Organizing' van Adriaan Bekman. De kennis die we in dit proces opdoen willen we ook met anderen delen door erover te publiceren.

De Kenniskring komt vier keer per jaar een dagdeel bij elkaar. Afhankelijk van afspraken met de deelnemers is dat steeds op een andere plaats. In 2019 komt de kenniskring bijeen in Etten-Leur.

Deelnemers krijgen toegang tot het netwerk van de IMO Academy, kunnen gebruik maken van haar online leeromgeving en worden bij het onderzoeksproces begeleid door Klaas IJkema.

Kosten deelname per jaar: € 250,- (incl. btw).

De werkwijze in de Kenniskring is gebaseerd op een paar eenvoudige maar krachtige principes:

  • Als je onderzoek doet naar een bepaald thema doe je ook altijd aan zelf-onderzoek.
  • Je zoekt naar wegen om anderen in het onderzoeksproces te betrekken, als mede-onderzoekers.
  • Je creëert een ritmisch proces van actie en reflectie, waarin je steeds in dialoog met anderen optrekt.
  • Jouw onderzoek brengt verandering op gang, onderzoeken en ondernemen gaan hand in hand.
  • De Kenniskring is een scholingsweg in betekenisvolle oordeelsvorming.

Het onderstaande model geeft de opzet van deze scholingsweg goed weer. Het is gebaseerd de lemniscaat van de dynamische oordeelsvorming van Lex Bos. De beweging die deze lemniscaat voorstelt leert om belangrijke zaken te onderscheiden én om deze zaken steeds weer te verbinden.

 

Als je mee wilt doen aan de Kenniskring kun je eenvoudig een berichtje sturen naar Klaas IJkema ([email protected]).  

Share This