IJsbrand Straatman

IJsbrand Straatman

E-mail: [email protected]

IJsbrand gelooft dat iedereen een leider in zich heeft. Het gaat hem erom de juiste randvoorwaarden te creëren, zodat ieders unieke eigenschappen kunnen floreren. Dit is zijn sturende overtuiging: als mensen in hun eigen specifieke kracht leren stappen, eigenaarschap nemen en op de juiste plek gaat staan, dan ontstaat er synergie en wordt het geheel groter dan de som van der delen. Er ontstaat flow, samenwerking, vervulling en overvloed.

IJsbrand vertaalt deze inspiratie in zijn persoonlijke en zakelijke leven naar praktische methoden en stappen. Vanuit deze passie heeft hij in het verleden het bedrijf The Healthy Heart opgezet. Hier worden mensen geholpen hun leven te transformeren door leefstijl als medicijn te gebruiken. Dat ervaren zij als een uitdagend maar belonend veranderproces. Daarnaast organiseert en ontwikkelde hij de beroepsopleiding voor Biografische Dieptecoaching bij Heart In Business. Deze ervaring legt een solide basis voor het werk als IMO consultant.

IJsbrand daagt mensen uit om naar de essentie gaan. Hieruit komt zinvolle verbinding tot stand, vervulling en doorbraken. Binnen het IMO onderzoekt hij hoe de spirituele, mentale, emotionele en fysieke gezondheid in organisaties eruit ziet en helpt dit in organisaties te verankeren.