In Biysk, Rusland, ergens ter hoogte van Mongolië, is onlangs een bijzonder initiatief gestart: de IMO School. Adriaan Bekman en Klaas IJkema hebben een uitgebreid programma ontworpen voor mensen die zich de IMO filosofie met hoofd, hart en handen willen eigen maken. We zijn begonnen in Rusland omdat in samenwerking met de IMO collega’s aldaar er voldoende deelnemers voor zijn. De eigenaar van een winkelketen bijvoorbeeld wil met zijn mensen een radicale vernieuwing in gang zetten waarbij de betekenisvolle relatie met klanten centraal komt te staan. Dat vraagt een grote omslag in denken en doen.

We spreken ook over ‘IMO scholing’, of ‘school maken’ met de IMO manier van werken. In juni dit jaar is de IMO school van start gegaan met een vierdaagse. In november en maart volgend jaar volgen nog twee blokken. En in de tussentijd wordt er gestudeerd, geëxperimenteerd en gereflecteerd door de deelnemers. Elke dag werken we volgens een vast stramien en beginnen we met de filosofische en spirituele achtergronden, vervolgens een specifieke thematiek uit het IMO werk, daarna een creatieve oefening en een praktische werkvorm om te eindigen met biografische overwegingen. Zo ontstond er een waardevolle discipline.

Het eerste blok ging over de ziel van de organisatie. Het mensbeeld dat meervoudig is en steeds voor de uitdaging staat een verhouding te zoeken tussen de eigen binnenwereld van opvattingen, gevoelens en impulsen en de buitenwereld van bijvoorbeeld klanten, collega’s en opdrachtgevers. Het zal direct wel duidelijk zijn: dit is niet eenvoudig en brengt onvermijdelijk spanningen, vraagstukken met zich mee. En daar gaat IMO over: Hoe ga je met vraagstukken om?

De deelnemers moesten doorgaans wel wennen aan de gedachte van ‘ziel van de organisatie’. Maar studerend op de concepten en de werkvormen werd het steeds levendiger en betekenisvoller. Het ging om de betrokkenheid en aandachtigheid van medewerkers, om zelfsturende team die door waarden gedreven worden, over echt luisteren naar anderen, over dagelijks in beweging komen en daarin variatie aanbrengen. Na afloop gaan de deelnemers tevreden huns weegs. Ze bestuderen in de tussentijd in koppels het boek van Adriaan Organisations with soul.

Een deelnemer zei: ‘Ik had niet kunnen bedenken dat er zoveel wijsheid in organisatiekunde zat. Het heeft me verrijkt.’

 

Share This