Conferentie: Organisatie vrijescholen de komende (100) jaren

 

Op 30 september 2020 van 09.30 - 16.30 uur op het Landgoed Zonheuvel in Doorn vindt de internationale conferentie plaats.

Deze conferentie was bedoeld om op 13 maart jl. plaats te vinden, maar is door corona verplaatst. Met vertrouwen zien wij uit naar deze nieuwe datum, met natuurlijk een slag om de arm in verband met veranderende  coronamaatregelen.

Doelgroep: leidinggevenden van vrijescholen

 

Past de organisatie van de vrijescholen die in de afgelopen decennia is ontstaan bij het onderwijs dat we willen geven? Deze vraag hebben het IMO, BVS-schooladvies en de Pedagogische Begeleidingsdienst van de Steinerscholen in Vlaanderen in  een klein onderzoek onderzocht. Dit onderwerp bespreken en verkennen we met leidinggevenden van vrijescholen. IMO-organisatieadviseurs Ronen Hahn uit Israël en Hannu Tuovinen uit Finland vertellen over de interessante ontwikkelingen van de groei van het vrijeschoolonderwijs in deze landen. Wat kunnen we van die situatie leren? Hoe is het in België en Nederland? In de workshops gaan we met elkaar in gesprek over de initiatieven die we kunnen ontwikkelen.

We signaleerden steeds meer vragen of de huidige organisatievorm van vrijescholen nu wel passend is bij onderwijs dat we willen geven. Soms hoor je de opvatting dat een bestuurder wel erg veel geld kost en eigenlijk weinig toevoegt. Soms bespeur je een diep beleefd verlangen naar de verwerkelijking van een ideaal. Maar wat is dat ideaal dan? Welke vormen hebben we al uitgeprobeerd? Hanteren we een drie-gelede organisatievorm? Maken we gebruik van de ontdekkingen die in het verleden door o.a. het NPI en later door het IMO zijn ontwikkeld? Welke ontdekkingen doen we nu? Hoe zijn ouders altijd betrokken geweest en hoe verhoudt die betrokkenheid zich met de organisaties die we inmiddels zijn? Deze coronatijd benadrukt het sociaal-maatschappelijke vraagstuk waar we in zitten. Het sluit aan bij de thematiek van de conferentie en brengt ook weer nieuwe vragen naar voren. Het sociale vraagstuk dat aanleiding was voor de oprichting van de Waldorfschool is na 100 jaar natuurlijk veranderd, maar in essentie is het vergelijkbaar. Kunnen we als onderwijsinstellingen een bijdrage leveren aan de maatschappelijke vernieuwingen die eraan komen? En welke organisatie is daarvoor nodig? Want dat het vrijeschoolonderwijs (of Steineronderwijs of Waldorfonderwijs) om een bepaalde manier van organiseren vraagt en een bepaalde stijl van leidinggeven, dat ervaart iedereen. Welke impulsen kunnen ons oriëntatie geven naar de toekomst toe?

Workshops
Vanwege het internationale karakter wordt er gedeeltelijk in het Engels gesproken. Waar nodig wordt voor vertaling gezorgd.
In de workshops zullen een aantal schoolleiders spreken over hun vragen m.b.t. de organisatie en/of het leiderschap dat ze in hun praktijk ervaren. Deze vragen zullen met de deelnemers verder worden verkend en uitgediept.

Programma
09.30 - 10.00 uur Ontvangst met koffie en thee
10.00 - 10.10 uur Welkom door de organisatoren
10.10 - 10.30 uur Inleiding Hans Passenier
10.30 - 11.15  uur Inleiding Ronen Hahn: Vrijescholen: een groeiende beweging in Israel
11.15 - 11.30 uur Koffie / thee
11.30 - 12.30 uur Workshop I
12.30 - 13.15 uur Lunch
13.15 - 13.45 uur Inleiding Arnout de Meyere
13.30 - 14.15 uur Inleiding Hannu Tuovinen: Vrijescholen en leiderschap in Finland
14.15 - 15.15 uur Workshop II
15.15 - 15.30 uur Thee / koffie
15.30 - 16.00 uur Klaas: oogst van de dag
16.00 - 16.30 uur Hoe verder?
16.30 uur Afsluiting met borrel

Er is een mogelijkheid om te overnachten op landgoed Doorn. Je kunt dan zelf de overnachting boeken. Meld wel even dat het om deze conferentie gaat. https://www.landgoedzonheuvel.nl

Datum en tijd:  woensdag, 30 september, 2020 - 09:30 tot 16:30
Locatie: Doorn
Kosten: €105,- (inclusief lunch en een borrel na afloop)