Op 30 september vond er een mooie online conferentie plaats rond de vraag: Hoe organiseren de Vrijescholen zich de komende 100 jaar? Ongeveer dertig deelnemers, twee sprekers uit het buitenland (Ronen Hahn uit Israël en Hannu Tuovinen uit Finland) en de organisatoren kunnen terugkijken op een initiatief waar verschillende belangwekkende onderwerpen besproken werden.

De conferentie had het karakter van verkennen en onderzoeken. Dit sloot aan bij een aantal vraaggesprekken die Hans Passenier eerder had gevoerd met schoolleiders. Daarbij besprak hij met hen hun organisatie-vraagstukken en of de door Rudolf Steiner ontwikkelde sociale driegeleding voor hen daarbij een rol speelt.

In zijn presentatie vertelde Hans over de Nederlandse situatie, gezien vanuit de impuls waar de vrijescholen 100 jaar geleden uit ontstaan zijn, namelijk die van de pedagoog Rudolf Steiner én die van de ondernemer Emil Molt.

Na een kort gesprek met elkaar over de eigen impuls ging Ronen Hahn verder met zijn presentatie. Ronen is IMO adviseur in Israël en hij beschreef de bijzondere situatie van vrijescholen in zijn land. Hij vertelde zelfs over twee plaatsen waar de lokale overheid om een vrijeschool vroeg. Daarnaast ging hij in op het hartmodel voor het college als centrum van de organisatie. Het is het centrum dat steeds vier essentiële bewegingen kent door op een ritmische, organische wijze eerst de eigen gelederen waar te nemen, dit dan met een visie verbindt, vervolgens kijkt wat er in de wereld om haar heen gebeurt en tenslotte weer de vertaling naar de school zelf maakt en zo de gemeenschap als het ware voedt. Het werkt heel goed, is zijn ervaring.

In de gespreksgroepen maakte deze presentatie de tongen flink los en in chatboxen schreven deelnemers impressies en samenvattingen op. Hierna nam Arnout De Meyere het woord en hij vertelde over de situatie van Steinerscholen in België. Hij besprak ook de opzet van een evenwichtige opleiding voor schoolleiders die in België van start gaat.

Als laatste kwam Hannu Tuovinen, IMO adviseur uit Finland, aan het woord. Hier is de schoolsituatie weer anders. Hij beschreef hoe de samenleving en de overheid al vele jaren grote waarde hechten aan goed onderwijs en waar ook de vrijescholen een belangwekkende invloed hebben. Hannu werkte een visie uit op leiderschap die aansluit bij de uitdagingen waar vrijescholen in deze tijd voor staan.

Aan het einde vatte Klaas IJkema de dag kort samen. We keken terug en vooruit. Daar hoort deze blog ook bij. De overheersende stemming was die van een gewekte interesse om deze uitwisseling (over grenzen heen) zeker door te zetten.

We kondigden aan om op 26 november een vervolg-conferentie te organiseren, eveneens online, van 9.00 - 12.30 uur. De doorgaande lijn daarbij zal de internationale uitwisseling zijn, maar we zullen de vraagstelling en de focus verder toespitsen, mede aan de hand van de inbreng van iedereen. Hermanus Meijerink uit Brazilië zal vertellen over de vrijescholen in zijn land. Vul het onderstaande formulier in als je mee wilt doen aan de conferentie. Kosten voor deelname zijn € 45.

We hebben een korte video impressie (2.45 min.) gemaakt. Er is ook een nieuwsbrief geschreven met uitgebreidere informatie over deze bijeenkomst.

Je kunt je hier opgeven.

De organisatoren: Hans Passenier, Arnout De Meyere, IJsbrand Straatman, Minke Knol en Klaas IJkema

Share This