Foto van de vrijeschool in Tampere, Finland. Eén van de sprekers op de conferentie, Hannu Tuovinen, woont in Tampere.

Hans Passenier

Corona heeft impact gehad op ons allemaal. Voor alle scholen is het flink schakelen geweest, een tijd van onzekerheid en nieuwe ontdekkingen. De conferentie is verplaatst en in de tussentijd is er een hoop gebeurd. Hier volgt een korte update over het verloop over de nieuwe ontwikkelingen voor de conferentie in september.

Corona en de conferentie

De eerste kennismaking met beeldbellen was op dinsdag 10 maart. We vermoeden dat Ronen Hahn (Israel) en Hannu Tuovinen (Finland) niet meer het land uit konden en we keken of we wellicht via een videoverbinding hun bijdrage aan de conferentie voor leidinggevenden in het vrijeschoolonderwijs konden vormgeven. Ik zat in de trein op weg naar Maastricht, Ronen in Israel, Hannu in Finland, Klaas in Wijk bij Duurstede en Arnout thuis in Belgie. BVS-schooladvies samen met IMO-NL en de Federatie van Steinerscholen hadden een conferentie voorbereid met het thema “De organisatie van vrijescholen de komende (100) jaren”.

Een dag erna moesten we besluiten de conferentie af te blazen. We werden overrompeld door het Corona virus en de gevolgen ervan over heel de wereld. Vanaf dat weekend was ook Nederland in lockdown. We bleven niet stilzitten. In IMO verband zochten alle internationale IMO consultants elkaar op via zoom. In de weken erna ontwikkelden zich allerlei bijeenkomsten waardoor een groot deel van het werk en de contacten door konden gaan. Zo ook de voorbereiding van de conferentie.

We hebben niet stil gezeten

We wilden het verder verdiepen. IJsbrand Straatman sloot zich aan als consultant bij IMO. Hij heeft zowel de onderbouw als bovenbouw van de Vrijeschool doorlopen en voelt veel warmte naar het onderwijs. Samen organiseerden we verschillende bijeenkomsten om de impuls van het vrijeschoolonderwijs verder te onderzoeken. We kwamen opnieuw in gesprek met Hannu over de situatie in Finland en konden verder uitdiepen wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen het vrijeschoolonderwijs in Finland, Nederland en België.

Leiding vanuit het hart

Met Ronen hadden we een bijeenkomst in Internationaal verband, waarbij hij een toelichting gaf op een werkwijze die uitging van het beeld van het hart. Gebaseerd op de uitspraak van Steiner in Oxford in 1922, waarin hij zei dat het college het hart vormde van de school. “Het hart van de school, in relatie tot de organisatorische kant, is de bijeenkomst van de leraren ... Deze bijeenkomsten zullen de school een organisme maken op dezelfde manier als het menselijk lichaam een organisme is door zijn hart.”

Op dat beeld van het hart, wat Ronen verder uitwerkte in Israel voor de Vrijescholen daar, is er een manier van werken gevonden die nu in deze Corona tijd heeft geleid tot een heel snelle samenwerking over het land heen. Verschillende groepen van leraren gegroepeerd per klas gingen samenwerken om onderwijs op afstand vorm te geven. Op nationaal niveau heeft deze samenwerking de afgelopen jaren heel veel profijt gehad van de uitwerking van dit beeld van het hart in de manier van organiseren.

De nieuwe datum en maatregelen omtrent Corona

We hebben een nieuwe datum gereserveerd: woensdag 30 september. Het landgoed is weer gereserveerd en we zijn in gespannen verwachting over de Corona maatregelen. We gaan er vanuit dat we dan deze bijeenkomst kan doorgaan. De locatie heeft maatregelen genomen waardoor we in een grotere ruimte kunnen zitten en we hopen dat Hannu en Ronen hun eerste vluchten weer kunnen maken. Zij en wij hebben er zin in.

Informatie over de conferentie

Share This