Over macht

Over macht

Op 15 maart begon ik met een ‘IMO-talk’, waarin ik de vraag stelde wat de betekenis van macht is in schoolorganisaties? Het thema macht bleek veel rijker en grootser dan de context van schoolorganisaties. De afgelopen week bleek bij de verkiezingen macht steeds verder...

Lees meer
Tijd voor verandering

Tijd voor verandering

Op vrijdag 15 januari jl. was er sprake van ‘momentum’. Het kabinet Rutte III bood zijn ontslag aan na uitvoerig beraad over het rapport ‘Ongekend onrecht’. Dit rapport laat naar aanleiding van de toeslagenaffaire zien hoezeer de overheid de belangen van haar burgers...

Lees meer
Leiderschaps impuls

Leiderschaps impuls

Met mijn collega’s hebben we alle 13 oefeningen gedaan uit het boek The Conscious Soul van Adriaan Bekman. In de laatste oefening ging het over de vragen: Wat is eigenlijk mijn leiderschapsimpuls? Wat is het effect van mijn leiderschap op anderen? Dit zijn geen...

Lees meer
Conferentie vrijescholen

Conferentie vrijescholen

Op 30 september vond er een mooie online conferentie plaats rond de vraag: Hoe organiseren de Vrijescholen zich de komende 100 jaar? Ongeveer dertig deelnemers, twee sprekers uit het buitenland (Ronen Hahn uit Israël en Hannu Tuovinen uit Finland) en de organisatoren...

Lees meer
Bezield Leiderschap: Omgaan met angst

Bezield Leiderschap: Omgaan met angst

Klaas IJkema Enige tijd geleden hebben wij als IMO groep de oefening ‘Wat bezet mijn ziel?’ met elkaar gedaan. Het is een van de 13 oefeningen uit het boek van Adriaan Bekman The Conscious Soul, een leerboek om de binnenkant van ons leiderschap goed te verzorgen. Een...

Lees meer
Nieuw Partnerschap

Nieuw Partnerschap

Het IMO en Campus Landgoed Zonheuvel in Doorn zijn in september 2019 samenwerkings-partners geworden. Wij delen de betrokkenheid op Samenwerken, Bezinning en Inspiratie. Het is de moeite waard om eens op de website van de Campus te kijken wat er allemaal gebeurt. En...

Lees meer
De ziel van de organisatie

De ziel van de organisatie

In Biysk, Rusland, ergens ter hoogte van Mongolië, is onlangs een bijzonder initiatief gestart: de IMO School. Adriaan Bekman en Klaas IJkema hebben een uitgebreid programma ontworpen voor mensen die zich de IMO filosofie met hoofd, hart en handen willen eigen maken....

Lees meer
Op de toekomst gericht

Op de toekomst gericht

De energie van de vrije school in Gent richt zich op de toekomst. Lisanne en Klaas begeleiden een bijeenkomst van alle medewerkers van de Rudolf Steiner school. Men is open en leert elkaar opnieuw kennen.

Lees meer
Stemmen tellen en horen

Stemmen tellen en horen

Op 21 maart waren er gemeenteraadsverkiezingen. Mensen konden hun stem uitbrengen op kandidaten van politieke partijen. Daarmee hebben ze hun oordeel uitgesproken over de koers die de gemeente moet varen. Vervolgens werden die stemmen geteld en werden...

Lees meer
Vrouwelijk leiderschap is moedig

Vrouwelijk leiderschap is moedig

Het delen van kwetsbaarheid verbindt en geeft kracht. Intimidatie verlamt en verdeelt. overweging bij seksuele intimidatie in het werk en wat er tegen te doen De onthullingen die de afgelopen weken aan het licht zijn gekomen over seksuele intimidatie en...

Lees meer
Samen Scholen

Samen Scholen

Op zaterdag 10 februari organiseerde de Academie Antroposofische Gezondheidszorg in het Geert Groote College in Amsterdam een conferentie over eigentijdse vormen van samenwerking en scholing. Het thema was gekozen tegen de achtergrond van veranderingen in...

Lees meer
Masterclass: een impressie

Masterclass: een impressie

Een impressie van de vierde module: het verbeteren van werkprocessen! De vierde module van de masterclass horizontaal leiderschap (2017-2018) was gericht op het verbeteren van werkprocessen. Gedurende deze module zijn de deelnemers bezig geweest met het verbeteren van...

Lees meer
Waldorfscholen

Waldorfscholen

Sinds 11 jaar ondersteun ik Waldorfscholen in Duitsland in hun ontwikkeling. Al die jaren komt steeds het thema van leiderschap en schoolleiding aan de orde. Van oudsher is dat een kwetsbaar thema omdat in Waldorfscholen de ‘Selbstverwaltung’...

Lees meer
Overbelicht leiderschap

Overbelicht leiderschap

Sinterklaas is voorbij en daarmee ook de traditionele tijd van ‘vol verwachting klopt mijn hart’. De tijd waarin je maar moet afwachten hoe je daden van het afgelopen jaar worden beoordeeld. Nu is het Adventstijd en leven we op weg naar het Kerstfeest....

Lees meer
In control

In control

Ik heb 10 jaar gewerkt in de financiële dienstverlening. Als resultante van de bankencrisis wordt er een uitgebreid net aan procescontrols uitgerold over de financiële wereld, bij voorkeur onder kleurrijke systeemvlaggen: NEN-ISO, Cobit en noem maar op....

Lees meer

Grensoverschrijdend leiderschap bij de formatie

De spanning stijgt, de formatie van een nieuwe regering voor Nederland lijkt te gaan lukken. Bijna de meest langdurende formatie omdat het de minst voor de hand liggende is uit de Nederlandse geschiedenis? Het is bewonderenswaardig en noodzakelijk als deze...

Lees meer
Samenwerken

Samenwerken

Samenwerken is een fenomeen dat mij bijzonder boeit. Ik zie en leer steeds dat samenwerken leidt tot het beste resultaat. Soms zie ik mensen in het strijdmodel blijven, ook als ze zien dat dit tot een impasse in de discussie leidt. Ik ben gefascineerd door het effect...

Lees meer
Energy from Waste

Energy from Waste

Afgelopen maand (november 2016) was ik in het noorden des lands voor een tweede module van de training Kernkwaliteiten van Leidinggeven. In opdracht van het Duitse bedrijf EEW Energy from Waste geef ik bij de enige in Nederland gevestigde fabriek training aan een...

Lees meer
Ondernemerschap ontwikkelen

Ondernemerschap ontwikkelen

Ter afronding van de master Leiderschap, die ik gevolgd heb aan de Hanze Hogeschool Groningen, heb ik gekozen voor een praktijk onderzoek binnen een Nederlandse bank. Het doel van het onderzoek was tot aanbevelingen te komen bij het volgende vraagstuk: Hoe kunnen...

Lees meer
Samenwerken en Leidinggeven

Samenwerken en Leidinggeven

“Geef uitdrukking aan je vraag door een mensenfiguur uit klei te maken.” Dit is één van de oefeningen die wij, Jutta en Klaas, tijdens een tweedaags begeleidingsproces doen met het college van leraren van de Christophorusschool uit Hamburg. Nadat iedereen iets...

Lees meer
Lesgeven aan een priester seminarie

Lesgeven aan een priester seminarie

In een zaal van het opleidingsinstituut voor priesters van de Christengemeenschap in Hamburg wordt hard gewerkt. Je ziet dat misschien niet direct, maar sommige deelnemers aan de tweedaagse module zeggen moe te zijn. Ik ben gevraagd deze dagen te verzorgen vanuit de...

Lees meer
Het mysterie leiderschap

Het mysterie leiderschap

Op 13 oktober schreef Adriaan Bekman voor www.managementsite.nl een coverstory met als titel Het mysterie leiderschap, Leiderschap als organisatie-proces met een moreel karakter. De Engelse vertaling van dit artikel is als blog te lezen op de internationale IMO site....

Lees meer
Durf te vragen!

Durf te vragen!

Vrijdag 26 juni verzorgde Lisanne Eblé-Bekman een inspiratieontbijt voor Partner in Marketing (PiM). Opdrachtgever Marieke Melten blogde onderstaande op hun website. Echt contact maken in een gesprek valt soms niet mee. We zijn snel afgeleid of bezig met wat we zelf...

Lees meer
Energie

Energie

Maandagmiddag verzorgen wij een module van de masterclass Horizontaal Leiderschap voor Zorg en Zekerheid, een regionale verzekeringsmaatschappij in Leiden. De sfeer bij de deelnemers voelt een beetje bedrukt aan en uit de gesprekken lijkt het erop dat allerlei...

Lees meer