Het IMO is een instituut met als missie organisaties in ontwikkelingsprocessen professioneel te ondersteunen. Bezield veranderen is daarbij één van onze idealen, die we samen met een groeiend netwerk van geïnteresseerde ondernemers, leidinggevenden, adviseurs en andere betrokkenen onderzoeken en ontwikkelen.

Blog

Nieuws

Samenwerken

Samenwerken

Samenwerken is een fenomeen dat mij bijzonder boeit. Ik zie en leer steeds dat samenwerken leidt tot het beste resultaat. Soms zie ik mensen in het strijdmodel blijven, ook als ze zien dat dit tot een impasse in de discussie leidt. Ik ben gefascineerd door het effect...

Lees meer
Energy from Waste

Energy from Waste

Afgelopen maand (november 2016) was ik in het noorden des lands voor een tweede module van de training Kernkwaliteiten van Leidinggeven. In opdracht van het Duitse bedrijf EEW Energy from Waste geef ik bij de enige in Nederland gevestigde fabriek training aan een...

Lees meer
Ondernemerschap ontwikkelen

Ondernemerschap ontwikkelen

Ter afronding van de master Leiderschap, die ik gevolgd heb aan de Hanze Hogeschool Groningen, heb ik gekozen voor een praktijk onderzoek binnen een Nederlandse bank. Het doel van het onderzoek was tot aanbevelingen te komen bij het volgende vraagstuk: Hoe kunnen...

Lees meer
Samenwerken en Leidinggeven

Samenwerken en Leidinggeven

“Geef uitdrukking aan je vraag door een mensenfiguur uit klei te maken.” Dit is één van de oefeningen die wij, Jutta en Klaas, tijdens een tweedaags begeleidingsproces doen met het college van leraren van de Christophorusschool uit Hamburg. Nadat iedereen iets...

Lees meer
Brederocollege – IMO klant

Brederocollege – IMO klant

In 2017 is een video gemaakt van het Brederocollege in Breda. Hier begeleidt Klaas IJkema de ontwikkeling naar horizontaal of persoonlijk leiderschap van iedereen op de school, leerlingen, leerkrachten en...

Lees meer
Impressie IMO netwerk conferentie

Impressie IMO netwerk conferentie

De IMO netwerk conferentie op 27 en 28 oktober 2016 werd goed bezocht. Rond het thema 'de innerlijke kwaliteiten van leiderschap' werden presentaties verzorgd, in groepen gesproken, gewerkt met beelden, beweging, klei. Veel deelnemers leerden nieuwe mensen kennen,...

Lees meer
Masterclass_2017-2018

Masterclass_2017-2018

Masterclass Het IMO biedt een masterclass  aan voor leidinggevenden en organisatie adviseurs die zich Horizontaal Leiderschap eigen willen maken. Deze masterclass helpt deelnemers om in de eigen organisatie een krachtige ontwikkelingsimpuls op gang te brengen....

Lees meer
Yes No