סדנא בקיבוץ דליה

סדנא בקיבוץ דליה

סדנא בקיבוץ דליה לפני כשבועיים למנהלי בתי ספר מכל הארץ: היו מנהלים של בתי ספר יסודיים ובתי ספר תיכוניים מנהלים שצמחו בחינוך האנתרופוסופי וכאלה שעושים בו את צעדיהם הראשונים החלפנו מחשבות בנוגע לתפיסות הניהול והמנהיגות במרחב הבית ספרי. זיהינו אתגרים משותפים וגם פערים...