השתלמות במנהיגות לאנשים בתפקידי ניהול בבתי ספר

ההשתלמות תעסוק בנושאים שונים מתחום הניהול בבתי ספר:

 • ניהול אנכי ומנהיגות אופקית, הבנה שלהם ושילוב נכון בחיי בית הספר והקהילה.
 • ניהול וארגון פנימי של בתי ספר: שאלת ניהול משותף, מנדטים, חלוקת עבודה, התמודדות עם עומסים
 • כיצד מגיעים להחלטות?
 • חלוקת המנדטים השונים ותפקיד כל אחד מהם: תפקיד המנהל ("מנהל חוץ"), "מנהל פנים" וכיו"ב
 • יחסי עמותה, הנהלת בית ספר (מורים) והורים
 • ניהול משברים
 • מקום ההורים במערך הארגוני של בית ספר ולדורף

נושאים כפי שיועלו על ידי המשתתפים

הקף הלימודים:

 • 3 ימים מלאים

למי מיועד?

 • בעלי תפקידי ניהול והובלה בבתי ספר
 • מנהלי חוץ, מנהלי פנים, מנדטים מרכזיים
 • תפקידי ניהול והובלה בעמותות