Abstract in English

The purpose of this study was to identify the impact of interpersonal working relationships on em­ployees in immigration center using my question: How I act and use the mediating role as a leader?

Johdanto

Tutkimistyössäni pohdin sovittelevaa johtajuutta. Lähtökohtani on, kuinka minä itse kasvan sel­laiseksi johtajaksi, että alaisuudessani työyhteisön ja organisaation on tuloksellisellista ja tehokkaan luontevaa työskennellä kanssani.

Kysymykseni on: millainen olen sovittelevana johtajana?

Jari Sarasvuo on sanonut, että “Johtajuuteen kasvamisessa on kyse ihmisenä kasvamisesta.” Tätä ajatelmaa pidän erittäin hyvänä lähtökohtana kasvaa hyväksi johtajaksi. Vaikka minulla on kokemusta johtamisesta ja johtamistyöstä, niin valmis en ole koskaan, vaan haluan kehittyä ja kasvaa samalla tahdilla kun työkokemukseni kasvaa. Luin erilaista kirjallisuutta tutkimistyötäni varten ja tein paljon erilaista pohdintaa pohjautuen kirjallisuuteen. Matkalla sovittelevaksi johtajaksi pyrin olemaan vahva ja ennenkaikkea uskon itseeni ja siihen, että matka on opettavainen ja tuloksellinen. Koko prosessia ajatellen on tärkeä sisäistää sovittelevan johtamisen perusperiaat­teet ja tehtävänä se on hyvin haasteellinen. Kokonaisuudessaan käsite sovittelevasta johtajuudesta on hyvin laaja ja monialainen, mutta kuitenkin ymmärtäisin asian niin, että ihminen on paljolti so­vitteleva johtaja ja hallitsee konfliktitilanteita ihan perusarjessa ja normaalissa kanssakäymisessä ihmisten kanssa. Tämä käytäntö pitäisi saada soviteltua luontevasti työyhteisöön, mikä minulle on tärkeä asia, jotta työyhteisö olisi tuloksekas ja terve ilmapiiriltään. Minun roolini on luotsata ihmisiä oikeaan suuntaan, yhdessä tehden ja yhdessä samaan päämäärään katsoen.

Lue lisää

Pin It on Pinterest