Etsiessämme uusia tapoja käsitellä kiusallisia ja hankalia muutoksia organisaatioissa, huomaamme ihmisten pitävän itsepintaisesti kiinni näkökannoistaan ja toimimattomista tavoistaan. Näin siitäkin huolimatta, että he jatkuvasti kokevat epäonnistuvansa halutun ja tärkeän muutoksen aikaansaamisessa. Luotamme siihen, että asiantuntijat pystyvät tuomaan meille vastauksia ja toivomme, että uusi ”hehkutus” tuottaa läpimurron. Olemme aina valmiita uskomaan, että kyllä se toimii seuraavalla kerralla. Emme ole valmiita kriittisesti katsomaan tapaamme työskennellä näissä muutosta vaativissa kohdissa.

Yleensä asiantuntijoiden tuomassa lähestymistavassa on se puute, että mukana olevien ihmisten sisäinen maailma ei juuri koskaan energisoidu ja voimaannu. Keskitymme ulkoisten olosuhteiden muuttamiseen ja yllätymme kun siitä huolimatta juuri mikään ei muutu prosesseissa, ihmisten käyttäytymisessä tai vision elävöitymisessä.

 

Lue lisää

Pin It on Pinterest