Esipuhe

Itseltään voi joka hetki kysyä, onko oikealla tiellä oman osaamisensa kanssa.
Yhteiskunta monimutkaistuu ja tarjoaa oppimisen haasteita elinikäisen oppimisen
polulla.
Elinikäinen oppiminen on metakäsite, joka kuvaa oppimisen avulla syntyvää
yksilöllistä hyvää. Käsitteen liepeillä puhutaan oppivista organisaatioista,
tietoyhteiskunnasta erilaisine ongelmineen sekä oppivasta yhteiskunnasta.
Elinikäisen oppimisen käsitteeseen kytketään jatkuva kasvatus ja jaksottaiskoulutus
sekä elämänlaajuinen oppiminen. (Kinnari 2013, 108.)
Jokainen pohtii omaa oppimistarvettaan erilaisten oppimisen ja johtamisen
retoriikkojen kautta. Tässä ajassa rakennetaan yhteistä kieltä ja ymmärrystä ja
luodaan yhteistä osaamispuhetta, koska eri osapuolten osaaminen halutaan
tunnistaa yhdessä.
Nykyään arvostetaan entistä enemmän erilaisia tapoja hankkia osaamista.
Oppimispolut, -paikat ja -muodot vaihtelevat. Monet vapaaehtoiset toiminnat ja
harrastukset ja elämä yleensä ovat oppimisen tiloja. Oppija osaa oppia muiden
kanssa, jakaa tietoaan ja luoda uutta tietoa toisten osaajien kanssa uusien haasteiden
keskellä. Kriittisenä kannanottona voi kysyä, miten oppimaan oppiminen
varmistetaan.

Lue lisää

Pin It on Pinterest