Johtajuus on mieltä kiehtova teema täynnä salaisuuksia. Tästä aiheesta on olemassa lukuisia mielenkiintoisia lähestymistapoja sisältäviä julkaisuja, mutta silti mielipiteeni on, että johtajuus on yhä salaisuus, mysteeri. Vuosia johtajuutta tutkiessani, työskennellessäni lukuisten johtajien kanssa heidän johtajuuttaan käsitellen, tuskin koskaan mainittiin teoriaa johtajuudesta, mutta jokaisella oli täysin henkilökohtainen näkemys omasta johtajuudestaan.

Havaitsin myös että johtajuudesta kirjoittaneet, kuten Covey tai Kotter, mutta myös tuntemattomammat kirjailijat, ovat perustaneet teorian tai mallin johtajuudesta jollekin henkilökohtaisesti valitsemalleen lähtökohdalle, kuten esimerkiksi johtajuuden antajan ja vastaanottajan väliselle luottamukselle tai kommunikaatiolle, tai tavoille luoda lisäarvoa ja saavuttaa tuloksia, tai innovaatioiden toteuttamisen muutoksille ja aloitteille, tai yhteisön johtajana ja toiminnallisena johtajana olemisen erilaisuudelle. Tulin siihen johtopäätökseen, että johtajuus perustuu opitulle henkilökohtaiselle pääomalle. Voit johtaa itseäsi ja muita vain sen pohjalta, mitä olet itse oppinut ja voit kuvata sitä vain itse valitsemastasi lähtökohdasta käsin, joka lopulta johtaa tiettyyn johtajuuden malliin.

 

Lue lisää

Pin It on Pinterest