Oppija, oppiminen, oppimaan oppiminen ja oppimisen johtamisen muotoilu ovat taikasanoja nykyi­sessä oppivan yhteisön muutoskeskusteluissa. Metaforana sirkuksen toiminta kuvaa noita taikasa­noja. Viisaasti tarkastellen oppimisen johtamisen muotoilu näyttäytyy mielekkäänä niin oppijan, asiakkaan, yhteisön, työntekijöiden kuin horisontaalisen johtamisen  kannalta. Oppimaan oppimi­seen ja oppimisen johtamisen muotoiluun satsaamalla asiakkaat saavat kehittyneempiä päätöksiä, tuotteita ja palveluja.Yhteisö toimii yhteistoiminnallisemmin ja luo inspiroivampia prosesseja asiak­kaiden iloksi.

Mikä on luonteenomaista toimintaa inspiroivassa oppivassa yhteisössä? Missä roolissa asiakas on oppivan kulttuurin luomisessa? Oppivan yhteisön toiminnalle ja horisontaaliselle johtamiselle on tunnusomaista eteneminen odottamattomaan, arvaamattomaan, ennustamattomaan ja ennakoi­mattomaan tulevaisuuteen. Oppivassa yhteisössä horisontaalisen johtamisen keinoin kehitetään uusia ajattelu­malleja yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja tutkitaan akuutteja kysymyksiä, selkiytetään visiota, muotoillaan tulevaisuuden käsikirjoitusta ja tutkitaan prosessien toimivuutta sekä parannetaan niitä.  Tärkeää on myös muotoilla ajankohtaiset ohjaavat periaatteet ja elämänkulun (biografian)merkitykselliset asiat itsen johtamisessa. Yhteisö toimii asiakkaiden, yksilöiden tekojen ja kokemuksen kautta dialogissa.

Lue lisää

Pin It on Pinterest