Huomioita biografisista tapahtumista organisoidussa maailmassamme

 Ideoita toimimiseen vapaana yksilön organisoituneessa elämässä

Biografia on elämäntarina. Se on polku, joka syntyy kun sille astutaan. Siinä on läsnä mennyt, nykyisyys ja tuleva. Pyrin kirjoituksessani tuomaan esiin erilaisia näkökulmia, jotka elävät johtamisessamme ja henkilökohtaisen ja organisaation elämäntarinan synnyttämisessä. Aikamme tarjoaa meille kiireen, kilpailun, oman edun tavoittelun ja erilaisten uhkien kattauksen. Meitä sisäisesti ohjaavien majakoiden valo voi himmentyä. Kirkastaaksemme tätä valoa meidän on luotava paikka ja aika ydinkysymysten luomiselle. Sen lisäksi että osaamme kysyä mitä tarvitsemme ja miten sen saamme, meidän on esitettävä kysymys miksi? Mistä syntyy ja ketä varten kaikki se mitä teemme? Kuvaan sisäistä ja ulkoista harjoitteluamme oman tehtävän ja organisoitujen yhteisöjen tehtävän toteuttamisessa ja niitä elementtejä, joista se koostuu. Pyrin myös rohkaisemaan lukijaa tekemään päätöksiä oman toiminnan ohjaamisessa. Aikamme haaste on pitää tahtomme ja pyrkimyksemme elävänä. Horisontaalinen orientaatio johtamisessa ja organisoitumisessa voi auttaa meitä astumaan askeleita oikeaan suuntaan.

Lue lisää

Pin It on Pinterest