Yksin, Alaikäinen, Suomessa

Viime vuonna Suomeen saapui Maahanmuuttoviraston mukaan 3024 alaikäistä yksintullutta turvapaikanhakijaa.(MIGRI 2015A) Alaikäisten turvapaikanhakijoiden määrä vuoden 2015 turvapaikanhakijoiden kokonaismäärästä on noin kymmenen prosenttia (MIGRI 2015B). Perheryhmäkotipaikkoja puolestaan on 13.4.2016 päivätyn tilaston mukaan 148. Alaikäisiä yksintulleita turvapaikanhakijoita on 20 –kertainen määrä suhteessa kuntapaikan saavien perheryhmäkotipaikkoihin. Alaikäisistä turvapaikanhakijoista lähtökohtaisesti miltei kaikki tulevat saamaan oleskeluluvan. Tilastotietoa alaikäiseksi ilmoittautuneiden turvapaikanhakijoiden ikäjakaumasta ei ole saatavilla, mutta oletettavasti suuri osa heistä täysi-ikäistyy oleskelulupaa odotellessaan. Jos oletetaan, että 40% täysi-ikäistyy lupaa odottaessaan ja että 10% saa kielteisen päätöksen, jäljelle jää 1512 alaikäistä yksintullutta turvapaikanhakijaa, joista suurin osa tarvitsee kodin useiksi vuosiksi eteenpäin – jossain kunnassaan. Nykyisellä alle kahdella sadalla asiakaspaikallaan perheryhmäkodit eivät pysty vastaamaan kasvaneeseen asiakaspaikkatarpeeseen.

Lue lisää

Pin It on Pinterest