Perttu Salovaara

E-mail: [email protected]

Perttu Salovaara, FT, työskentelee organisaatiokonsulttina ja johtajuustutkijana keskittyen muutosprosesseihin, johtajuuden kehittämiseen ja sellaisten organisaatiomallien kehittämiseen, joihin ihmiset haluavat sitoutua. Hän on 15 vuoden aikana konsultoinut niin pk-yritysten kuin globaalien suuryritystenkin parissa, ja on sekä asunut että työskennellyt Saksassa, Unkarissa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa useita vuosia kussakin. Tutkimuspuolella hän vetää hanketta, jossa selvitetään pienpanimoiden vaikutusta yhteisöllisyyteen ja paikallistalouteen; on osana tutkija-konsulttiryhmää, joka tutkii litteitä hierarkoita ja ‘Minimalistista organisaatiorakennetta’; sekä kirjoittaa kahta johtajuuskirjaa, yhtä monikollisesta johtajuudesta ja toista joukko-ohjautuvuudesta. – Vaikka konflikteja ja kriisejä pidetään yleensä negatiivisina asioina, Perttu on kiinnostunut niissä piilevästä muutosvoimasta.

Pin It on Pinterest