Asiakkaamme

Yhdessä asiakkaittemme kanssa kehitämme horisontaalista johtamista luomalla merkityksellisiä kehitysprosesseja ja tekemällä yhdessä tutkimistyötä. Löydämme yhteistyössä uusia kehitysaskeleita tulevaan.

Asiakkaitamme

  • Yliopistolliset sairaalat
  • Yksityiset ja julkiset palvelukodit
  • Sosiaali-ja terveysjärjestöt
  • Kasvatus-, tiede ja opintoyhdistykset
  • Yrityspalvelukeskukset
  • Yrittäjäjärjestöt
  • Kunnat -ja kuntayhtymät
  • Opetusalan organisaatiot: varhaiskasvatus, perusopetus ja aikuiskoulutus
  • Konsultointiyritykset
  • Kansallinen ja kansainvälinen verkostotyö

 

Siivet Oy ajan hermolla

Ajan hermolla työskennellään lastensuojeluun erikoistuneessa Siivet Oy:ssä, joka tarjoaa kodin ja kotouttamisen sodan jaloista yksintulleille lapsille ja nuorille. Äärimmäisen hädänalaisessa tilanteessa ja traumatisoituneena he aloittavat uuden ja turvallisemman elämän etsimisen. Ammattilaisten antaman lämmön ja luottamuksen ilmapiirissä se on mahdollista. Vuosien varrella nuoret ovat saaneet hyvät lähtökohdat elämälleen. IMO Suomen kanssa yritys on tehnyt yhteistyötä lähes toiminnan alusta asti. Vuonna 2014 alkoi horisontaalisen johtamisen valmennusohjelma johtoryhmälle. Se on edennyt niin, että nyt mukana on henkilöstön edustajat kehittämässä asiakaskeskeistä johtamista ja prosessien omistajuutta. Johtaja Sanna Ritonen on myös mukana IMOn horisontaalisen johtamisen keskuksen tutkimisryhmässä, joka tarjoaa foorumin johtajille ja päätöksentekijöille reflektoida ja tutkia johtamisen ydinkysymyksiä inspiroivassa ympäristössä. Tapaamiset ovat säännöllisiä.

Kontukodissa väki viihtyy

Toimitusjohtaja Teo Tuovinen avaa Kontukodin johtamista ja toimintafilosofiaa sekä yhteistyötä julkisen toimijan kanssa.Keskeinen tavoite on luoda arvopohjainen ja ihmiskeskeinen toimintatapa sekä ylläpitää hyvinvoiva työyhteisö, jossatyöntekijät on vapautettu tekemään työtä parhaalla mahdollisella tavalla. Kontukodin toiminnan aikana nämä tavoitteet ovat toteutuneet ja osittain jopa erinomaisesti. Konnusta on muodostunut

”Koti, jossa väki viihtyy”.

Pin It on Pinterest