Muuttoon liittyvät haasteet ja koronavarautumiset ovat sujuneet hyvin yhdessä rintamassa, eikä ristiriitoja esimiesten kesken ole juuri ollut. Saimme paljon vinkkejä ja viisauksia, miten kuunnella, ottaa asioita esiin ja antaa palautetta.

”Sisällä muutoksessa” – valmennuksesta apua koronaepidemia -erityistilanteen hallintaan.

Johtaja, ylilääkäri Minna Kääriäinen, Tampereen yliopistollisen sairaalan Tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidon vastuualueelta kertoo siitä, mitä uusia ammatillisia valmiuksia kaksi vuotta kestänyt muutosvalmennus antoi esimiehille ja henkilökunnalle.         

Millainen muutos teillä oli edessä?

Taysissa on tammikuusta 2020 alkaen keskitetty uudessa D-rakennuksessa sijaitsevaan tuki- ja liikuntaelinkeskukseen. Uusissa tiloissa tavoitteena on entistä tehokkaampi, kustannusvaikuttavampi ja laadukkaampi hoito.

Mikä oli valmennuksenne tavoite?

Valmennuksen keskeisenä tavoitteena oli valmistaa henkilöstöä, noin 250 henkilöä, tulevaa muuttoa varten. Esimiesvalmennuksessa, 25 henkilöä, tavoitteena oli parantaa johtamistyötä yleensä ja saada valmiuksia muutosjohtamiseen.

Miten valmennus vaikutti koronaepidemian tuoman erityistilanteen hoitamiseen?

Muutosvalmennuksen satoa keräämme nyt koronaepidemian aikaan: vastuunotto, yhteistyö, yhteen hiileen puhaltaminen näkyy joka asiassa. Kaikki hommat ovat tulleet taidokkaasti tehtyä nopeasti muuttuvissa olosuhteissa.
Muuttoon liittyvät haasteet ja koronavarautumiset ovat sujuneet hyvin yhdessä rintamassa, eikä ristiriitoja esimiesten kesken ole juuri ollut. Saimme paljon vinkkejä ja viisauksia, miten kuunnella, ottaa asioita esiin ja antaa palautetta. Esimiesten kesken vertaistuen kokeminen on ollut myös varsin hyvä asia. Erityisen lisän tähän antoi valmentajien ohjaava, asiantunteva, tunteiden ja tilanteiden ”peilaaminen”, jolloin vertaistuki on saatu enemmän ammattimaiselle tasolle.

Miten valmennus on vaikuttanut esimiestyöhönne?

Esimiesvalmennuksen tärkein anti oli se, että valmennus mahdollisti luottamuksellisten ihmissuhteiden kehittymisen muiden esimiesten kanssa. Opimme tuntemaan toisemme. Myös hiljaisemmat esimiehet rohkaistuivat kertomaan mielipiteensä. Meille muodostui selkeä yhteinen näkemys siitä mitä tavoittelemme ja miten johdamme yhdessä. Valmennuksen jälkeen eri ammattiryhmien ja yksiköiden johtajat ovat johtaneet yhdessä ihan eri tavalla kuin ennen. Luottamuksellisen suhteen saavuttaminen esimiesten välille oli merkittävä asia ja se tuottaa edelleen hedelmää.

Valmennuksessa oli mukana koko henkilökunta. Miten se onnistui?

Henkilöstön valmentamisessa tapaamiset jakoivat porukkaa niihin, jotka todella odottivat ohjauskertoja ja aina mukaan mahtui 1-2 jotka kokivat ne turhiksi. Kaikki kuitenkin aktiivisesti osallistuivat ja kuuntelivat tarkasti, vaikka saattoivatkin purnata kokouksia vastaan.
Suurin osa kuitenkin koki tapaamiset hyödyllisiksi ja itseään kehittäviksi. Työyhteisössä on menty todella paljon keskustelevampaan suuntaan ja yhteistyön tärkeys on tullut näkyvämmäksi. Myös omatoimisuus on lisääntynyt. Muutto osoitti hyvin henkilöstön joukossa, että koko porukka puhalsi yhteen hiileen.

Onko koronaepidemia tuonut henkilökunnasta esiin jotain uutta?

Viimeistään korona -aika on osoittanut, että joustavuutta, ymmärrystä ja yhteistyötä on löytynyt aivan eri tavalla kuin ennen valmennuksia. Henkilökunta ymmärsi valmennuksen aikana, että mentaalinen valmistautuminen muutokseen oli tärkein työkalu minkä voi saada. Saimme työkaluja rauhoittumiseen, kiireeseen suhtautumiseen, asioihin reagointiin ja opimme katsomaan asioita myös toisen näkökulmasta.

Mitä haasteita henkilökunta kohtasi valmennukseen osallistumisessa?

Valmennukset soveltuivat leikkausosastolle, poliklinikalle ja fysiatrialle pääsääntöisesti hyvin. Osastoille valmennus ei oikein istunut. Haasteen aiheutti se, että niihin ei pystynyt 3-vuorotyön takia osallistumaan kuin pieni osa henkilökunnasta ja osallistujat olivat usein eri ihmisiä. Valmennuksiin ei tullut jatkuvuutta ja tuntui siltä kuin joka kerta olisi aloitettu alusta.

Olemme kiitollisia tästä valmennuksesta. Kanssanne oli antoisaa tehdä töitä.

Valmentajina toimivat Hannu Tuovinen ja Rajkumar Sabanadesan IMO Suomi instituutista.

Minna Kääriäinen

Minna Kääriäinen

Pin It on Pinterest

Share This