Johtamisen ydinlaadullisuudet

Kuinka innostan toisia ihmisiä ja ylläpidän omaa inspiraatiotani?

IMO Suomi järjestää  johtamisen ydinlaadullisuudet – valmennuksien sarjan. Se on uusi ja inspiroiva dialoginen horisontaalisen johtamisen lähestymistapa. Tämä tarkoittaa merkityksellisiä kohtaamisia ja uusia lisäarvoa tuottavia kehitystekoja.Tämä koulutus on suunniteltu johtajille, jotka haluavat oppia innovatiivisuutta lisääviä tehokkaita, käytännöllisiä työkaluja ja metodeja.

Seuraavia teemoja käsitellään valmennuksissa asiakkaan tarpeiden mukaan.

Havainnointi; faktojen ja mielipiteiden erottaminen

Dialogi; puhumisen ja kuuntelemisen vuorovaikutus

Kysymisen taide

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Monimuotoisuus ihmissuhteissa

Elämän vaiheet ja biografia

Johtamisen tyylit ja laadullisuudet

Ihmiskuva

Organisaation koko kuva

Työprosessit ja muutos

Osallistumisen perusperiaatteet

Ulkoinen ja sisäinen motivaatio

Delegointi ja aloitteellisuus

Tiimityö ja yhteistyö

Kommunikaatio ja kyky toimia konfliktitilanteissa

Toiminta oppiminen

Pin It on Pinterest

Share This