Organisaatioiden kehittäminen

Asiakkaamme kuvaavat yhteistyötämme prosessiksi, jossa luomme yhdessä oppivaa ja muutoskykyistä yhteisöä. Terve yhteisönmuodostus, inspiroituneet ammattilaiset ja asiakaspalvelun kukoistaminen luovat perustan uusille investoinneille.

Johdon kanssa tehtävä yhteistyö antaa mahdollisuuden luoda vahvat, muutoskykyiset ja oikeisiin asioihin keskittyvät työprosessit. Tuemme muutoksen prosessinomistajia. Autamme ammattilaisia todellisen dialogisen vuorovaikutuksen syntymisessä. Autamme heitä ottamaan seuraavan ammatillisen kehitysaskeleen työprosessien kehittämisessä, sisäisen ja ulkoisen yhteistyön vahvistamisessa ja asiakaspalvelussa.

Jaettu horisontaalinen työskentelytapa auttaa organisaatioissa työskenteleviä toimimaan vuorovaikutteisesti niin, että jokainen on osa johtamisen prosessia. Meillä on kunnia työskennellä upeiden työyhteisöjen ja organisaatioiden kanssa. Pitkäaikaisia yhteistyökumppaneitamme Suomessa ovat esimerkiksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Suomen Punainen Risti, Tampereen kaupunki, Omnia, Siivet Oy, Luona Oy, All Rounders Group, Ylöjärven Vesi Oy….

Yhteistyö asiakkaidemme kanssa tapahtuu dialogisesti reflektoiden ja rytmisesti askel kerrallaan. Toimintamme perustana on kehittämämme johtamisen metodologia, joka vie tietoiselle ja toimivalle tielle merkityksellisen muutoksen luomiseen. Valmennamme johtamisen ydintaitoja niin, että jokainen voi toteuttaa muutoksen itsenäisesti.

Asioiden toimivuus ja yhdessä sitoutuminen on perusta pitkäkestoiselle yhteistyölle. Se luo meille kaikille mahdollisuuden antaa parhaamme yrityksen, sen henkilöstön ja koko ympäröivän yhteisön hyvinvoinnille.

Pin It on Pinterest

Share This