Johtamisen Master Class

Tarjoamme horisontaalisen johtamisen ja organisoinnin Master Class ohjelmia sekä yrityksen sisäisenä että erillisinä ohjelmina. Näissä ohjelmissa oppiva organisaatio ja lean käsite yhdistyvät. Ohjelma perustuu kehittämäämme sosiaalisen tutkimisen metodologiaan, joka on todettu toimivaksi ja käytännölliseksi. Sitä on testattu kansainvälisesti jo vuosikymmenen ajan.

Horisontaalisen johtamisen ja organisoinnin MasterClass ohjelma 2019-2021

Muutos on pysyvä ja nopeutuva olotila yhteiskunnassamme. Miten kirkastan organisaationi arvopohjaa ja kulttuuria, vahvistan toiminnan edellytyksiä, lujitan sitoutumista ja motivoitumista vaativissa muutostilanteissa? Johtamisen tavoite on luoda edellytykset tuottaa kannattavia tuotteita ja palveluita, joista syntyy lisäarvoa asiakkaan elämään. Johtaja pyrkii edistämään ihmisten luovuutta ja innostusta ja kykyä hallita organisaation jännitteitä laajentumasta toimintaa halvaannuttaviksi ristiriidoiksi ja konflikteiksi.

Jos koet että nämä kysymykset ja tavoitteet ovat myös sinulle ajankohtaisia, silloin tämä johtamisen ohjelma on sinulle sopiva. Pääset mukaan kansainvälisesti testattuun ohjelmaan, jota ohjaavat kokeneet ammattilaiset ja saat kaipaamaasi ajattelun apua myös muilta samojen kysymysten ja haasteiden äärellä olevilta johtajilta. Ohjelma antaa valmiudet onnistuneen muutoksen läpiviemiseen organisaation kaikilla tasoilla.

Horisontaalisessa johtamisessa ja organisoinnissa ”oppiva organisaatio” ja ”lean” käsitteet yhdistyvät. Se ei ole uusi johtamisoppi, vaan uusi tapa ajatella: ”Kuinka hyvin käytännöllisellä tavalla johtaminen voi olla koko organisaation asia?” Horisontaalinen johtaminen ja organisoituminen perustuu sosiaalisen tutkimisen metodologiaan, joka on todettu toimivaksi käytännön tilanteissa, kansainvälisesti vuosikymmenien ajan.

Ohjelma on tarkoitettu

 • kokeneille ja nuorille johtajille
 • johtajille jotka etsivät mahdollisuutta uudistua
 • johtotiimeille läpi organisaation
 • johtajille jotka intohimoisesti haluavat luoda merkityksellistä muutosta organisaatioissaan, yhteiskunnassa ja omassa elämässään
 • johtamisen kysymysten parissa työskenteleville ja itsenäisinä yrittäjinä toimiville valmentajille ja työnohjaajille

Tässä ohjelmassa voit

 • tutkia ja kehittää omaa johtamisen ja henkilökohtaisen elämäsi kehityskysymystä
 • tarkastella kriittisesti omia ohjaavia uskomuksiasi ja niiden vaikutusta kyvykkyyteesi johtaa tuloksia tuottavasti
 • selkiyttää ja vahvistaa omaa visiotasi ja tarkentaa kykyäsi strategisten päätösten tekemiselle
 • ymmärtää tapahtumien systeemistä rakennetta ja piilossa olevia systeemisiä vaikutuksia
 • vahvistaa kykyäsi ohjata vuorovaikutusta dialogiseksi kuunteluksi ja vuoropuheluksi
 • yhdistää looginen ja intuitiivinen ajattelu
 • tulla luovemmaksi
 • vahvistaa kyvykkyyttäsi estää jännitteiden laajentumista ristiriidoiksi ja konflikteiksi
 • herkistyä tulevaisuuden kutsulle

Ohjelman rakenne

Kokonaisuus syntyy seitsemästä kahden päivän työskentelystä ja niiden välissä kokoontuvista oppimisryhmistä. Oppimisryhmät voivat työskennellä myös virtuaalisesti, esimerkiksi Skype yhteyden kautta. Oppimisryhmiä ohjaavat IMO valmentajat. Osallistujilta edellytetään sitoutumista koko ohjelmaan.

Osallistujilla on käytettävissä horisontaalisen johtamisen kirjallinen oppimateriaali, joka on ladattavissa IMOn kotisivuilta sekä suomen että englannin kielisinä. Erityisesti suosittelemme julkaisua ”Sisällä Muutoksessa” ( Inside the Change).

Ohjelma voi toimia osallistujalle myös pohjana suorittaa Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 2019 tutkinnon perustein. Tutkintoon voi hakea oppisopimusrahoitusta.

Tästä mahdollisuudesta tarkempia tietoja antaa IMO Akatemian johtaja Tertta Paananen 050 9183148.

Ohjelma alkaa 2019

Ohjelman hinta on yksityishenkilölle, joka maksaa osallistumisensa itse 1995€ (sis Alv 24%) ja yritykselle, jolloin yritys tai yhteisö maksaa osallistumisen 2975€ ( + Alv 24%).

Laskutushinta sisältää ohjelman lisäksi aamupalan, lounaan ja virvokkeet. Yksityishenkilö maksaa ilmoittautumisen yhteydessä ensimmäisen erän 285€. Loppusumma maksetaan 6 erässä, sovitusti ennen teemapäivää. Yritys maksaa ilmoittautumisen yhteydessä ensimmäisen erän 425€ (+Alv 24%). Loppusumma maksetaan 6 erässä, sovitusti ennen teemapäivää.

Ilmoittautumiset mennessä Hannu Tuovinen, [email protected], 040 7657785

Horisontaalisen johtamisen ja organisoinnin MasterClass ohjelma 2019 -2021

 • TEEMA: Horisontaalisen johtamisen ja organisoinnin metodologiset perusteet ja henkilökohtaisen kehityskysymyksen tutkiminen
 • TEEMA: Oppimisen johtamisen design ja henkilökohtaisen ohjaavan kehityskysymyksen selkiyttäminen
 • TEEMA: Prosessit, dialogi ja biografia, Vision selkiyttäminen
 • TEEMA: Työprosessien kehittäminen
 • TEEMA: Ohjaavien näkemysten ja uskomusten tutkiminen
 • TEEMA: Havainnointi, intuitio ja sisäisen äänen tulkitseminen
 • TEEMA: Tulevaisuuden käsikirjoitus ja osallistujien toimintaoppimisen presentaatiot

Ohjelman vetäjinä toimivat kansainvälisen IMOn valmentajat. Ulkomaisten valmentajien vierailut tulkataan tarpeen mukaan.

Voit tutustua IMO valmentajiin sivuillamme www.het-imo.net/who-we-are/

Pin It on Pinterest

Share This