Maailmalta poimittu idea johtajan työmäärän ja ajanhallinnan parantamiseksi

Tehtävä- ja tunnekuorma
Tehtäviimme johtajina kuuluu, roolimme mukaisesti ottaa vastaan kritiikkiä, vaikka sitä on joskus vaikea käsitellä. Kritiikki voi tulla tilanteeseen, jossa olemme tehtävistämme ylikuormittuneita. Jos tämä ylikuormitus on pitkäaikaista, voi se johtaa stressiin, jota on vaikea hallita. Asiat eivät virtaa eteenpäin ja taakkamme kasvaa. Kun tässä tilassa joudumme kohtaamaan kritiikkiä, saattaa ”kuppi mennä nurin”. Tunnereaktiomme ei ole enää hallinnassamme ja saatamme tehdä ja sanoa jotain sellaista, jota joudumme myöhemmin katumaan. Henkilöiden välisen luottamuksen korjaaminen voi olla hyvin työlästä, se lisää työtaakkaamme ja on aikaa vievää.Asemamme työyhteisössä voi myös saada kovan kolauksen.

Asiakaspäivillämme sain erinomaisen vinkin eräältä hollantilaiselta johtajalta. Hän kertoi, että aina silloin tällöin hän saa sähköpostilla kiukkuisia viestejä. Silloin hän aina kirjoittaa juuri sellaisen vastauksen, kuin hänestä sillä hetkellä tuntuu. Hänen vastauksensa voi olla hyvin ” tulikiven katkuinen”.Mutta hän tietää, että tässä mielentilassa viestin lähettäminen voi, mitä todennäköisimmin, aiheuttaa hänelle myöhemmin hankalan tilanteen ja lisää töitä.

Johtamisen prosessien jatkuva arviointi
Miten hän sitten toimii?
Kyseinen henkilö päätti parantaa omaa johtamisen prosessiaan. Tällaisessa tilanteessa hän lähettää kirjoittamansa sähköpostin itselleen. Sitten hän nukkuu yön yli ja avaa itselleen lähettämänsä sähköpostin seuraavana päivänä. Luettuaan kirjoittamansa viestin, hän kysyy itseltään: ”Haluaisinko itse saada tällaisen viestin tai vastauksen lähettämääni viestiin?”

Kriittisyydestä dialogin polulle
Parhaimmillaan pidättely edesauttaa dialogiin pääsemistä ja estää kriittisyyden laajenemisen. Yön yli nukkuminen ja oman vastauksen arviointi edesauttaa kunnioittavan kohtaamisen säilymistä kollegojen välillä. Pidättely ja yön yli harkinta voi merkittävällä tavalla vähentää työkuormaa ja lisätä ajanhallintaa.

Yhteistyön ja luottamuksen rakentaminen ja sen vahvistaminen on pitkä tie. Se vaatii johtamiemme vuorovaikutusprosessien jatkuvaa uudelleen arviointia ja hiomista. Erityisesti jännitteisten ja ristiriitatilanteiden hallintaan meidän on tarpeellista miettiä toimivia ja koeteltuja käytäntöjä. Konfliktien tielle ajaudumme hyvin helposti. Erityisesti silloin kun olemme väsyneitä tai turhautuneita. Konfliktin kierrettä on vaikea hallita. Siitä voi tulla pitkä, vaikea ja monella tavalla kallis tapahtumien ketju.

 

Pin It on Pinterest

Share This