Muutama viikko sitten istuin elokuvateatterissa, Arto Koskisen ohjaaman dokumenttielokuva Nokia Mobile kutsuvierasnäytöksessä. Teatteriaula oli tullessani tupaten täynnä ihmisiä, jotka näyttivät tuntevan toisensa, niin lämmintä yhdessäolo oli. Ajattelin mielessäni, että nämä ovat varmaan elokuva-alan ihmisiä ja siksi tuntevat toisensa. Mutta kun kaikki siirtyivät katsomon puolelle, sain myös minä tietää keitä nämä noin 70 ihmistä olivat. He olivat Nokian entisiä työntekijöitä. He tulivat vielä kerran läpikäymään firmansa kukoistuksen ja häviämisen. Nokia oli maailmanlaajuinen jättiläinen alallaan ja he loivat sen.

Samalla viikolla tapasin työni merkeissä johtajia, kaiken kaikkiaan 11 erilaisesta organisaatiosta. Työskentelin yhteensä 49 johtajan kanssa. Kaikilla heillä oli oma johtamiseen liittyvä kysymys – useampiakin – joiden kanssa he elävät. Seuraavassa muutamia asiakkaideni esiin nostamia kysymyksiä.

  • Miten saamme vihdoinkin ratkaistua sen, että meitä piinaava kollega saadaan pois tiimistämme? Ei riitä että meillä on vahva impulssi ja ymmärrys tehtävästämme. Tarvitsemme myös sellaiset ihmiset ympärillemme, joiden kanssa pystymme toteuttamaan tehtävämme.
  • Miten muutan toimimattoman prosessin? Olemme sanoneet tästä jo niin monta kertaa ja mikään ei ole muuttunut. Mikä siinä on niin vaikeaa?
  • Miten auttaa ihmisiä muutoksen luoman epäselvyyden hallinnassa niin, että se ei vie liikaa tilaa ajatuksista? Tällä menolla perustehtävän hoitaminen kärsii ja kustannukset kasvavat.
  • Miten saan aikani riittämään? Minulla on yksikköni alasajossa 3 kuukautta aikaa. Todellisuudessa käytettävissä oleva aika on vain yksi kuukausi. Teen tätä hyvin yksin.
  • Miten pääni kestää? Tämä on niin paradoksaalista ja koko tekemisen kulttuuri on muuttunut.
  • Ketkä vaikuttavat vastuuprosessini toteutukseen? Yllätyin esiin tulleista uusista toimijoista johtamassani prosessissa.
  • Kenen kanssa voin toteuttaa sen mitä minun olisi saatava aikaan?
  • Miten takaan kaikkien turvallisuuden?
  • Mitä teen tämän henkilön kanssa, joka aiheuttaa niin paljon harmia kaikille ja toimii jo harmaalla alueella?
  • Miten ihmiset vieroitetaan totutuista toimintatavoista? Henkilökunnan hyvinvointi on nyt fokuksessa. Olisiko kysyttävä jokaiselta: Miksi teet tätä työtä? Onko meidän kuvat tekemisemme tavoitteesta lähellä toisiaan?

Tapaamieni johtajien perushuoli liittyy henkilöstöjohtamiseen. Miten luon toimivan vuorovaikutuksen ja saan pidettyä ihmiset motivoituneina? Ihmissuhteissa on mukana niin paljon tunnetta, että siinä maailmassa joutuu helposti tunnekoukutetuksi itsekin.

Minua pyydetään usein mukaan organisaation toimintaan silloin, kun ihmiset epäilevät, että heidän vuorovaikutus ei toimi ja on syntynyt esteitä yhdessä työskentelylle. Ensimmäinen tehtäväni on rauhoittaa tilanne. ” Ei ole mitään hätää, erilaiset jännitteet kuuluvat työelämään!” En lähde tutkimaan sitä, kuka sanoi mitäkin ja kenen välillä on ristiriitoja. Ensimmäinen askeleeni on auttaa omaa asiakastani tarkastelemaan niitä prosesseja, jotka saavat hänen asiakaspalvelunsa toteutumaan. Tunnista asiakas ja hänen saamansa hyöty! Olen huomannut, että paras tapa ohjata ihmiset pois tunnemyrskyistä on auttaa heitä fokusoitumaan tehtävänsä ytimeen. Etenemme kysymyksellä: ”Ovatko sopimukset, linjaukset ja päätökset joita on tehty toimivan asiakasprosessin aikaansaamiseksi, ymmärrettäviä, palvelevatko ne tarkoitustaan ja kenen pitäisi tehdä päätöksiä prosessin eri vaiheissa”? Seuraava askel onkin siirtyä tarkastelemaan toteutuksen aikaansaamista, ihmisten välistä yhteistyötä. Ketkä ihmiset toteuttavat ja kenen pitäisi olla mukana toteuttamassa tämä palveluprosessi. Näin olemme heti perustehtävän ytimessä ja syvällä työnmaailmassa. Se on kaikkia yhdistävä alue. Jokainen tunnistaa oman roolinsa kun puhutaan asiakkaasta ja hänen palvelemiseen luoduista prosesseista. Itseohjautuvuuden taso tulee näkyväksi ja huomio siirtyy tehtävien suorittamisesta prosessien ohjaamiseen ja kokonaisuuksista huolehtimiseen.

Erään organisaation johtaja sanoi: ” Minä itse työllistän itseni!” Tällä hän tarkoitti sitä, että hyvällä suunnittelulla autan itseäni sekä tehtävieni suorittamisessa että ajan varaamisessa pohtimiselle. Minun on pidettävä visioni kirkkaana. Jos en hallitse omia työprosessejani, ihmiset turhautuvat ja johtamiseni aiheuttaa entistä enemmän häiriöitä ja turhia viiveitä kaikkien prosesseissa.

Tietoisuuden kasvaminen siitä, että minä itse olen osa kokonaisuutta ja tekemiselläni vaikutan kaikkeen mitä ympärilläni tapahtuu, vapauttaa mieltä ja ohjaa olennaiseen. Auttaa pois syyllisten etsimisestä. Minusta oli huomion arvoisaa, kun eräs johtaja yllättäen sanoi: ”Hei mehän olemme itse luoneet tämän!”

Työnmaailmassa tavoitteena pitää olla, että annetaan mahdollisimman pieni tila oman sisäisen maailman kysymyksille ja paljon aikaa työhön ja sen johtamiseen liittyville kysymyksille. Toimivat ja tavoitteen toteuttavat prosessit estävät turhautumista ja siitä aiheutuvia ongelmia ja aikaansaavat sitoutumista siihen, minkä takia työssä ollaan.

Pin It on Pinterest

Share This