Itsensä johtaminen

Itsensä johtaminen

Tullaksesi johtajaksi, sinun on ensin opittava johtamaan itseäsi. Itsensä johtaminen edellyttää hyvää itsetuntemusta. Johtaminen on prosessi, itsensä johtaminen on elämän mittainen prosessi. Itsensä tuntemisessa yksi tärkeä osa-alue on omien vahvuuksien tunnistaminen,...
IMO Suomi

IMO Suomi

Ensimmäinen IMO Suomen järjestämä horisontaalisen johtamisen Master Class ohjelma konsulteille päättyi helmikuun 2. päivänä. Osallistujat olivat innostuneita ja kokivat sitoutuvansa entistä enemmän IMOn tapaan toimia. He pyrkivät omassa toiminnassaan edistämään...
Tiimin itseluottamuksen johtaminen

Tiimin itseluottamuksen johtaminen

Tiimi on joukko ihmisiä, joilla on yhteinen tavoite. Tiimin jäsenet täydentävät toisiaan ja ovat sitoutuneet yhteiseen toimintamalliin. Tiimin vastuulla voi olla esimerkiksi palveluiden tai tuotteiden tuottaminen. Tiimin onnistuminen edellyttää, että sillä on selkeä...

Pin It on Pinterest