Ajan hermolla työskennellään lastensuojeluun erikoistuneessa Siivet Oy:ssä, joka tarjoaa kodin ja kotouttamisen sodan jaloista yksintulleille lapsille ja nuorille. Äärimmäisen hädänalaisessa tilanteessa ja traumatisoituneena he aloittavat uuden ja turvallisemman elämän etsimisen. Ammattilaisten antaman lämmön ja luottamuksen ilmapiirissä se on mahdollista. Vuosien varrella nuoret ovat saaneet hyvät lähtökohdat elämälleen. IMO Suomen kanssa yritys on tehnyt yhteistyötä lähes toiminnan alusta asti. Vuonna 2014 alkoi horisontaalisen johtamisen valmennusohjelma johtoryhmälle. Se on edennyt niin, että nyt mukana on henkilöstön edustajat kehittämässä asiakaskeskeistä johtamista ja prosessien omistajuutta. Johtaja Sanna Ritonen on myös mukana IMOn horisontaalisen johtamisen keskuksen tutkimusryhmässä, joka tarjoaa foorumin johtajille ja päätöksentekijöille reflektoida ja tutkia johtamisen ydinkysymyksiä inspiroivassa ympäristössä. Tapaamiset ovat säännöllisiä.

Pin It on Pinterest

Share This