Avoin oppimistapahtuma 8.9.2015 Tampereella  klo 14 -17, Yliopistonkatu 60 A, 7 kerros,

Lean-, oppivat- ja elämänyhteisö organisaatiot tarvitsevat uudenlaista johtamista

Uudet kehityssuunnat, kuten lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatio toteutuvat tukemalla horisontaalisen  johtamisen oppimista oppimisen johtamisen kautta. Tämä on ydinasia nykyaikaisessa organisaatioiden, yhteisöjen ja verkostojen kehittämisessä. Oppimistapahtumassa työskenneltiin  ansiokkaasti viimeisen 70 –vuoden aikana tapahtunutta kehitystä johtamisessa kohti itsenäisiä tuotanto-, hallinto-, informaatioprosesseja professorien Adriaan Bekmanin ja Klaas Ijkeman johdolla.Adriaan Bekman osoitti hierarkisen, vertikaalisen johtamisen yksipuolisuuden. Hän ei löytänyt yhtään mallia tai teoriaa siitä, kuinka luodaan epäonnistuminen ja kuinka siihen vastataan niin, että se ei synny hierarkisesta asetelmasta.

Oppimistapahtumassa luotiin  uutta näkemystä tämän ajan johtamisen haasteista: lean ajattelusta, oppivan–ja elämän yhteisöllisyyden luomisesta.  KL Tertta Paananen kuvasi  horisontaalisen johtamisen design ajattelua eli horisontaalisen johtamisen oppimisen ja horisontaalisen oppimisen johtamisen muotoilua. Peruskivinä ovat dialogi, biografia, narratiivisuus, prosessiajattelu, yhteisöllisyys, ilmiöpohjaisuus johtamisen oppimissysteemissä ja johtamisen ohjaavat periaatteet. Johtamisen oppimismuotoilu on pohjana autenttisen johtajuuden syntymiseen ja viisaaseen johtamisen oppimiseen arjen työssä. Työyhteisö nähdään modernina oppimissysteeminä, jossa erilaiset oppimisen prosessit elävät ja oppimisen tulokset ovat myös päätöksenteon perustana.Itseohjautuvat yksiköt ovat osa kokonaisuutta holograafisesti luoden holosta eli ykseyttä tai autonomiaa.Itsen johtamisen ja hyvän tekemisen osaaminen korostuu arjen työssä. Aihe on myös ajankohtainen koulumaailmassa ilmiöpohjaisessa oppimisessa ja design pedagogiikassa.

 

Horisontaaliseen johtamiseen voit tutustua IMOn sivuilla www.het-imo.net

 

Pin It on Pinterest

Share This