Minulla oli ilo työskennellä kesäkuun 18. ja 19. päivänä, sveitsiläisten johtajien ja päätösten tekijöiden kanssa Windischisissä, lähellä Zürichia. Biografia työskentely oli neljäs osa, kollegani Hans Ruijsin organisoimaa, johtajien Master Class ohjelmaa. Horisontaalisen johtamisen metodologiaan ja johtamisen ydinlaadullisuuksiin tutustumisjaksojen jälkeen, nyt oli vuorossa johtajan oma johtamisen ja organisaation kehityksen biografia. Oman johtamisen tavoitteen ja todellisuuden välisen luovan jännitteen tunnistamisen kautta, johtajat löysivät henkilökohtaisen johtamisen kehittämiskysymyksensä. Se kulki tutkimusteemana läpi yksilöllisten elämäntarinoiden, joita katsottiin ”neljän ikkunan” ja neljän tarinan kautta. Niissä johtajan fokuksessa oli turvallisuuden, vitaalisuuden, motivaation ja etiikan sekä arvojen rakentuminen omassa johtamisen biografiassa. Bernhard Lievegoedin kehittämän neliapila organisaatiomallin kautta, johtajat yhdistivät löydöksensä neljästä tarinasta ja niiden laadullisuuksista johtamisen neljään ydinlaadullisuuteen; prosessien ohjaaminen, oppimisen valmentaminen, jaetun vision luomiseen innostaminen ja realiteettien tunnistaminen.

Toisen päivän teemana oli yhdessä luomisen prosessi. Kolmen yksilöllisen tapahtumakuvauksen, triptyykin kautta, mahdollistui dialoginen prosessi oman itsen ja tapahtumien välille. Johtamisen mestari näkee tapahtumissa kaavamaisuuksia, kun toiset näkevät vain tapahtuman ja tarpeen reagoida. Huomio on kiinnitettävä siihen mitä tapahtuu, koska se on usein seurausta omista toiminnoistamme, joita johtaa tulkintamme. Johtamisen iso kysymys on, kuinka saan kaikki organisaatiossa mukana olevat yhteiseen luomisprosessiin, prosessin omistajuuteen niin, että näemme itsemme osana tapahtumien kulkua, emme kohteena, emmekä uhreina.

Biografia työskentely on horisontaalisen johtamisen yksi ydinprosesseista. Sen kautta on mahdollista liittää sisäinen kokemus ja intuitio ulkoisiin tapahtumiin ja niiden syihin.

Työskentelimme kaksi päivää pienen paratiisin keskellä. Hansin tarjoamat tilat olivat paras mahdollinen ympäristö johtajille, irrottautua arjen kiireestä ja keskittyä olennaiseen. Oman itsensä ja toiminnan tutkiminen sekä toisten kuunteleminen auttaa ymmärtämään ihmiselämää.

Confusiuksen sanoin: ” Tullaksesi johtajaksi, sinun on ensin tultava ihmiseksi.”

 

Saman viikon aikana osallistuin myös Dresdenissä pidettyyn biografian ammattilaisten kansainväliseen konferenssiin ”Wounds and Wonders”, johon kokoontui 156 ihmistä, eri puolilta maailmaa, mm Euroopasta, Australiasta, Japanista ja Yhdysvalloista.

Hannu Tuovinen

 

Pin It on Pinterest

Share This