De IMO Academy Online verbindt wereldwijd mensen die graag de IMO benadering beter willen leren kennen. Maar die daar in de praktijk vaak niet aan toe komen. Die het druk hebben. Of ver weg wonen. Die nog niet zeker weten of dit iets voor hen is en dat juist willen onderzoeken.

IMO Academy Online heeft op haar website een ruim aanbod van vrij toegankelijk materiaal om te bekijken of om te lezen. Wil je meer weten en de waarde ervan in je eigen praktijk onderzoeken, teken dan in voor één van de zeven leergangen. Een IMO consultant zal je door deze leergang persoonlijk begeleiden.

De IMO Academy Online is internationaal en in het Engels. Per land vinden aanpassingen plaats naar behoefte. Er is een intern, wereldwijd netwerk van deelnemers die net als jij geïnteresseerd zijn in IMO en daar iets mee willen. Ga de uitdaging aan om met hen contact te maken.

De IMO Academy Online biedt een aantal leergangen aan waar je uit kunt kiezen. In het onderstaande overzicht zie je een korte beschrijving van elke leergang. Op de pagina's van de Engelstalige website (zie 'Online Learning') lees je een meer uitgebreide beschrijving.

Als je gekozen hebt voor een bepaalde leergang die je wilt volgen dan kun je je registeren om deel te gaan nemen aan de IMO Academy Online. Deelname aan een leergang vraagt een investering van € 850,-  Als je dit formulier hebt ingevuld en verzonden zal er spoedig hierna contact met je worden opgenomen voor een nadere kennismaking door de IMO consultant, die je begeleider is. Het gesprek gaat over de leervraag die je hebt waarmee je wilt werken. Er worden afspraken gemaakt voor de inrichting van het hele proces van 20 weken. Op basis van dit gesprek zal een leer-overeenkomst door jouw en door je begeleider worden ondertekend.

De leergang heeft in grote lijnen de volgende opbouw.

Voorbereiding

Welk vraagstuk houd je bezig? Probeer het zo helder en concreet als nu mogelijk is te formuleren. Wat zijn situaties waarin dit vraagstuk actueel voor je is? Hoe ervaren anderen dit vraagstuk? Hoe speelt het in de organisatie waar je mee verbonden bent? In deze fase van de leergang onderzoek je het vraagstuk dat je bezig houdt. Je hebt een notitieboek voor aantekeningen, invallen, beschrijvingen, tips van anderen. Je gaat met anderen in gesprek hierover. Je leest wat je interesseert in dit verband of waar anderen je op attenderen. Je zoekt op internet en andere media.

Aan het einde van deze periode is er een gesprek met de IMO consultant.

Verdieping

In de tweede fase van het onderzoek zoek je de theoretische verdieping. Kun je verschillende elementen van je vraagstuk nader belichten en benoemen? Je leest teksten op basis van de suggesties die op de website gedaan worden. Je kunt daarnaast ook andere literatuur lezen. En je maakt aantekeningen van de inzichten die je hier verwerft. Je verfijnt mogelijk je vraagstuk.
Verder maak je plannen voor het veldwerk dat je gaat doen. Daarin lees je het thema waar je bij deze leergang voor gekozen hebt af aan de realiteit die je aantreft.

Aan het einde van deze periode is er weer een gesprek mete je IMO consultant.

Onderzoek

Dit is de fase van het praktische onderzoek. Misschien wil je nog meer lezen, dat kan natuurlijk ook. Maar belangrijk is dat je er ook iets mee gaat doen. Want de beste manier om kennis op te doen en te leren is de praktijk. Ga mensen opzoeken om te bevragen. Of ga voor jou betekenisvolle situaties en gebeurtenissen waarnemen en beschrijven. Probeer de kenmerkende zaken te benoemen van verhalen die je hoort, keuzes die zijn gemaakt en probeer de samenhang te vinden tussen zichtbare en verborgen aspecten.

Deze periode sluit ook af met een gesprek met de IMO consultant.

Schrijven

De laatste fase van deze leergang besteed je aan het schrijven van een document dat op de website gepubliceerd gaat worden. Je legt vast wat je geleerd hebt, tot welke inzichten je gekomen bent.  De IMO Academy Online is een plaats waar kennis verzameld wordt van horizontaal leiderschap in verschillende praktijken wereldwijd. Er is een uitvoerige handleiding beschikbaar om dit document te schrijven zodat het ook interessant is voor anderen om te lezen.

Tijdens deze fase is er contact met de IMO consultant om te helpen bij het schrijven van je document.

Aan het einde van de leergang ontvang je een IMO certificaat van deelname aan deze leergang van de IMO Academy Online.

Share This